31 Μαΐ 2013

Aναφορά της Ομάδας Δικηγόρων για τις πράξεις διακοπής εξέτασης αιτημάτων ασύλου

Print this post
Με την παρούσα ζητούμε την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη προς τις αρμόδιες αρχές παραλαβής και εξέτασης αιτήσεων διεθνούς προστασίας (Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, εφεξής Δ.Α.Α, Αστυνομική Διεύθυνση Ορεστιάδας κλπ.) για σειρά παρατυπιών και προβλημάτων που έχουν υποπέσει στην αντίληψή μας όσον αφορά την εφαρμογή από τις ως άνω αρχές των διατάξεων περί διακοπής εξέτασης αιτημάτων ασύλου και των αντίστοιχων αιτήσεων για συνέχιση της εξέτασης αυτής που προβλέπονται στο άρθρο 14, παρ. 2 και 3 του Π.Δ 114/20101, καθώς και στο άρθρο 18, παρ. 7 του Ν. 4058/2012.

Το πλήρες κείμενο της παρέμβασης εδώ.