13 Νοε 2008

Επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών για την απεργία πείνας 15 μεταναστών στα Χανιά

ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Κ. Προκόπη Παυλόπουλο


Από τις 11-11-2008 ξεκίνησε απεργία πείνας 15 μεταναστών στα Χανιά Κρήτης. Αφορμή για τη διαμαρτυρία τους αποτελεί η απόρριψη αιτήσεων νομιμοποίησής τους με βάση το ν. 3386/2005 (αρθρ. 91 παρ. 11), καθώς δεν θεωρήθηκαν επαρκές αποδεικτικό στοιχείο της διαμονής τους στην Ελλάδα πριν τις 31-12-2004 οι βεβαιώσεις των Πρεσβειών τους, παρά το ότι σε πρώτο στάδιο είχαν γίνει αυτές δεκτές και τους είχαν χορηγηθεί βεβαιώσεις υποβολής αιτήματος για άδεια διαμονής που νομιμοποιούσε την παραμονή τους.