3 Ιουν 2010

Σεμινάριο "Προστασία δικαιωμάτων αλλοδαπών από ελληνικά και διεθνή δικαστήρια - Τάσεις και προοπτικές"

Η Ομάδα Δικηγόρων διοργανώνει Σεμινάριο με θέμα:
«Προστασία δικαιωμάτων αλλοδαπών από ελληνικά και διεθνή δικαστήρια - Τάσεις και προοπτικές» 


Παρασκευή 11 Ιουνίου 2010, 18:00- 21.00
Αίθουσα διαλέξεων του Συνήγορου του Πολίτη
Χατζηγιάννη Μέξη 5 Αθήνα