27 Οκτ 2010

Αναφορές για τους χώρους κράτησης αλλοδαπών στην ευρύτερη περιοχή του Έβρου

Τον Αύγουστο του 2010 μέλη της Ομάδας Δικηγόρων για τα Δικαιώματα Προσφύγων και Μεταναστών και της Επιτροπής Αλληλεγγύης στους Πρόσφυγες της Χίου επισκέφθηκαν κρατούμενους κρατουμένους στο ΤΣΦ Τυχερού, στο ΤΣΦ Σουφλίου, στο ΕΧΠΑ Φυλακίου καθώς και στο ΤΑ Φύλαξης Μεταξάδων.