9 Μαΐ 2010

Δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος και η Υ.Α για τον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και η εγκύκλιος για το εκλογικό δικαίωμα αλλοδαπών

Δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος για την τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, η Υ.Α που καθορίζει τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν τη δήλωση και αίτηση εγγραφής στο Δημοτολόγιο, λόγω γέννησης ή φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα (άρθρο 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας) και η Εγκύκλιος για το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι από τους ομογενείς και τους νομίμως διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης.

Για να δείτε τα σχετικά κείμενα πατήστε εδώ