15 Σεπ 2016

Δελτίο Τύπου της Ομάδας Δικηγόρων - Αίτηση ακύρωσης κατά της ίδρυσης των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών

Στις 19-8 κατατέθηκε από την Ομάδα δικηγόρων για τα Δικαιώματα των Προσφύγων και Μεταναστών αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά των πράξεων που ιδρύουν τις Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών και ορίζουν τον Κανονισμό Λειτουργίας τους. Οι Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών προβλέφθηκαν με εσπευσμένη (αρχικά με εκπρόθεσμα κατατεθειμένη τροπολογία) τροποποίηση του νόμου 4375/2016, λόγω της μη συμφωνίας της Κυβέρνησης με τις αποφάσεις των Επιτροπών του π.δ.114/2010 που στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους έκριναν ότι η Τουρκία δεν είναι ασφαλής χώρα για την επιστροφή Σύρων προσφύγων βάσει της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας.