4 Δεκ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΥΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Η ΟΜΑΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ σας πληροφορεί ότι σταματάει την παροχή νομικής συμβουλευτικής μετά τις 18 Δεκέμβρη 2018. 

Παρακαλούμε για την διευκόλυνσή σας να απευθύνεστε σε άλλες οργανώσεις που παρέχουν νομική υποστήριξη.