20 Δεκ 2016

Ανακοίνωση σχετικά με τις εξελίξεις περί της έκδοσης των Τούρκων αξιωματικών στο τουρκικό κράτος

Οι μέχρι στιγμής εξελίξεις στην διαδικασία κρίσης του αιτήματος έκδοσης στην Τουρκία των 8 στρατιωτικών που κατέφυγαν στην Ελλάδα προκαλούν προβληματισμό. Όπως έχει γίνει γνωστό οι εκζητούμενοι έχουν εξ αρχής αιτηθεί να αναγνωριστούν ως πρόσφυγες από την Ελλάδα και να τύχουν της ανάλογης διεθνούς προστασίας. Το αίτημά τους έχει απορριφθεί σε πρώτο βαθμό από την Υπηρεσία Ασύλου, ωστόσο έχουν ασκήσει προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Επιτροπών. Η εκκρεμότητα αυτή σημαίνει ότι η κρίση επί του αιτήματος ασύλου δεν είναι τελεσίδικη, καθώς η τελεσιδικία προϋποθέτει απόφαση επί της προσφυγής και παρέλευση της προθεσμίας αίτησης ακύρωσης ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων.

Σημειωτέον ότι ο νόμος προβλέπει ρητά ότι «[…]1. Οι αιτούντες επιτρέπεται να παραμένουν στη χώρα μέχρι την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας και απαγορεύεται η απομάκρυνσή τους με οποιονδήποτε τρόπο[…]. […]2.[…]Κανένας δεν εκδίδεται πριν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της αίτησής του, εφόσον επικαλείται φόβο δίωξης στο εκζητούν κράτος[…]» (άρθρο 37 Ν.4375/2016 ΦΕΚ Α΄51). Σύμφωνα, δε, με τις συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες η διερεύνηση του αιτήματος έκδοσης έπεται της απόφασης για το αίτημα ασύλου, ειδικά τη στιγμή που το αίτημα αυτό κατατέθηκε πριν οι τουρκικές αρχές ζητήσουν την έκδοση και μάλιστα άμεσα με την άφιξη των Τούρκων στρατιωτικών.