27 Οκτ 2011

Έκτακτη Ανακοίνωση σχετικά με την ανανέωση Ροζ Καρτών Αιτούντων Άσυλο

Print this post

Η Διεύθυνση Αλλοδαπών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση σε (12) γλώσσες - συμπεριλαμβανομένης και της Ελληνικής:

"Καλούνται οι αλλοδαποί αιτούντες άσυλο, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους Ροζ Κάρτα, η οποία έχει λήξει από τον Ιούνιο του 2009, να προσέλθουν στην Υπηρεσία μας [στις αρμόδιες Υπηρεσίες Παραλαβής και Εξέτασης αιτημάτων ασύλου] μέσα σε χρονικό διάστημα (2) μηνών από την ημερομηνία που δημοσιεύεται η παρούσα ανακοίνωση (δηλαδή, από 5 Οκτωβρίου 2011 έως και 5 Δεκεμβρίου 2011), προκειμένου να ανανεώσουν την κάρτα τους.
 Σε περίπτωση που δεν προσέλθουν μέσα στην προθεσμία αυτή, η εξέταση της υπόθεσης θα διακοπεί και η αίτησή τους θα μπει στο αρχείο."


Το Υπουργείο έχει ζητήσει από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Παραλαβής και Εξέτασης αιτημάτων ασύλου να αναρτήσουν την ανακοίνωση σε κατάλληλο χώρο στα κτίριά τους.