5 Σεπ 2012

Η Ομάδα Δικηγόρων μετακομίζει

Print this postΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ομάδας Δικηγόρων για τα Δικαιώματα Προσφύγων και Μεταναστών


H oμάδα μετακομίζει σε νέο χώρο στα Εξάρχεια, στη γωνία των οδών
Ιουλιανού και Ρεθύμνου 11, πίσω από το ξενοδοχείο PARK.
Τα μέλη της ομάδας μας θα είναι διαθέσιμα για νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και πληροφορίες από Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου και κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, ώρες 17:00-19:00.
 


ANNOUNCEMENT
of the Group of Lawyers for the rights of migrants and refugees


The Group of lawyers for the rights of Migrants and Refugees moves to a new
place in Exarcheia, at the corner of Ioulianou and 11 Rethymnou street, across
the Hotel PARK. The members of our Group will be available for legal and advisory service or information at the above address from Monday 10 September and every Monday and Wednesday from 17.00 to 19.00 hours.
ANNONCE
du Groupe d’avocats pour les droits des migrants et des
réfugiés

Le Groupe d’avocats pour les droits des migrants et des réfugiés change
d’adresse et se trouvera désormais à l’angle des rues Ioulianou et Rethymnou 11 à Exarhia en face de l’hôtel PARK.Pour des conseils juridiques et informations légales les membres du groupe seront disponibles tous les Lundis et Mercredis de 17.00 à 19.00 heures.


COMUNICARE.
Grupul de Avocati pentru Drepturile de Refugiati si Migranti

GRUPA DE AVOCATI SI JURISTI PENTRU APARAREA DREPTURILOR REFUGIATILOR SI EMIGRANTILOR SE DEPLASEAZA LA NOUL SEDIU DE PE STRADA IULIANU,COLTI REFMNU 11, IN FATA XOTELULUI PARC, REGIUNEA EXARHIA. V-OM FI DESPONIBIL PENTRU ORCE CONSULTATIE JURIDICA SI INFORMATIE  LUNI SI MERCURI INTRE ORELE 17;00-19;00.

Группа
адвокатов по защите прав беженцев и мигрантов

Группа Юристoв за права беженцев и мигрантов переезжает в новое помещение в Эксархия, на углу Иулиану и Ретимну 11, напротив отеля PARK. Члены нашей команды будут доступны для юридических консультаций и информации каждый Понедельник и Среду, 17:00 вечера до 19:00 часов.


СЪОБЩЕНИЕ
Група от адвокати за правата на бежанци и имигранти

Групата от адвокати за правата на бежанци и имигранти се премести в нова
сграда в квартал Екзархия, на ъгъла на ул. Юлиану и ул.Ретимну 11срещу
хотел "Парк". Членовете на нашия екип ще бъдат на разположение за юридически съвети и информация, всеки понеделник и сряда, от 17:00 до 19:00 часa.


OGLOSZENIE
Grupy Prawników zajmujacych sie prawami imigrantów i uchodzców:

Przeprowadzamy sie do nowego miejsca na Exarchii, na rogu ulic
 Ioulianou i Rethymnou 11, na przeciwko Hotelu PARK. Czlonkowie naszej grupy beda do Panstwa dyspozycji w zakresie uslug prawnych i doradczych pod wyzej wskazanym adresem w kazdy poniedzialek i srode od 17.00h do 19.00h.

NJOFTIM
I GRUPIT TË AVOKATËVE PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË EMIGRANTËVE DHE TË REFUGJATËVE.

NE, GRUPI I AVOKATËVE, JEMI TRANSFERUAR NË NJË AMBIENT TË RI NË EKSARQIA, MIDIS RRUGËS IULIANU DHE RETHIMNU 11, PRANË HOTELIT PARK. ANËTARËT E GRUPIT TONË JANË TË PREDISPOZUAR TË JAPIN KËSHILLA DHE SHËRBIME MBI LEGALIZIMIN NË ADRESËN  E LARTPËRMENDUR, ÇDO TË HËNË DHE TË MËRKURË NGA ORA 17.00 DERI NË ORËN 19.00. 

 维护移民与难民权利师组织的声明

们的新办公地点为ExarcheiaIoulianou街与Rethymnou街的街角Hotel PARK对面。

们的成员会在上述新的办公地址提供法律与咨询方面的服务接待时间为每周一与周三的17:00-19:00

AÇIKLAMA
Haklar, Mülteciler ve Yabancılar için Avukatlar Grubu


Avukatlar Grubu yeni yerine taşınmıştır. Yeni yerleri ve adresi aşağıda olduğu gibidir.
Yeni yer Eksarhia da İoulianou ve Rethımnou 11.


(Lavrion durağına yakın Otel Parkın arka tarafınadadır).

Her Pazartesi ve Çarşaba günleri, saat 17:00 – 19:00 arası görüşme yapabilirsiniz.