24 Μαρ 2014

Δελτίο τύπου της ΕΕΔΑ σχετικά με την τροπολογία στο άρθρο 19 του Σχεδίου Νόμου "Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης"

Print this post
Η ΕΕΔΑ, ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας για την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, έλαβε γνώση με μεγάλη έκπληξη της διαδικασίας που ακολουθήθηκε για την ψήφιση, και τελικά την απόσυρση, στο σύνολό του, του άρθρου 19 του Σχεδίου Νόμου «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής ́Ενταξης». Το άρθρο 19 του πιο πάνω Σ/Ν αφορούσε τη «χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους», κατ’εφαρμογή των σχετικών επιταγών του Συντάγματος και του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου. Μεταξύ των ατόμων για τα οποία προβλεπόταν χορήγηση άδειας διαμονής για λόγους ανθρωπιστικούς, περιλαμβάνονταν και πολίτες τρίτων χωρών που ήταν θύματα και ουσιώδεις μάρτυρες κακουργημάτων και άλλων σοβαρών εγκληματικών ή ρατσιστικών πράξεων, εφόσον έχει ασκηθεί γι’αυτές ποινική δίωξη και μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Διαβάστε τη συνέχεια του Δελτίου Τύπου εδώ.

Η ΕΕΔΑ, ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας για την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, έλαβε γνώση με μεγάλη έκπληξη της διαδικασίας που ακολουθήθηκε για την ψήφιση, και τελικά την απόσυρση, στο σύνολό του, του άρθρου 19 του Σχεδίου Νόμου «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής ́Ενταξης». Το άρθρο 19 του πιο πάνω

Σ/Ν αφορούσε τη «χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους», κατ’εφαρμογή των σχετικών επιταγών του Συντάγματος και του

διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου. Μεταξύ των ατόμων για τα οποία προβλεπόταν χορήγηση άδειας διαμονής για λόγους ανθρωπιστικούς, περιλαμβάνονταν και

πολίτες τρίτων χωρών που ήταν θύματα και ουσιώδεις μάρτυρες κακουργημάτων και άλλων σοβαρών εγκληματικών ή ρατσιστικών πράξεων, εφόσον έχει ασκηθεί γι’αυτές ποινική δίωξη και μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση.Διαβάστε τη συνέχεια του Δελτίου Τύπου εδώ.