10 Ιουν 2014

Νέα ΚΥΑ για την άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους

Print this post
Στη νέα Υπουργική Απόφαση 30651/2014 (ΦΕΚ Β' 1453/5-6-2014) για τον "Καθορισμό κατηγορίας άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, καθώς και του τύπου, της διαδικασίας και των ειδικότερων προϋποθέσεων χορήγησής της", συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι εξής κατηγορίες:
  • πολίτες τρίτων χωρών των οποίων απορρίπτεται αίτηση για διεθνή προστασία 
  • θύματα εμπορίας ανθρώπων που δεν υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 49-53 του Ν. 4251/2014, με ειδική πρόβλεψη για την ανανέωση της άδειας ακόμη και αν δεν εκκρεμεί ποινική διαδικασία 
  • θύματα και ουσιώδεις μάρτυρες εγκληματικών πράξεων (αρ. 187, 187α, 309 και 310 ΠΚ και αρ. 1 και 2 Ν. 927/1979), στα οποία μπορούν να ενταχθούν θύματα και μάρτυρες εγκλημάτων ρατσιστικής βίας 
Διαβάστε την ΚΥΑ εδώ