3 Μαρ 2015

Δελτίο Τύπου σχετικά με το ΙΚΑ- Ομάδα Νομικών Θεσσαλονίκης

Print this post
Θεσσαλονίκη, 1-3-2015

Σύμφωνα με καταγγελίες μεταναστών και μεταναστριών, ο Προϊστάμενος Τμήματος Eσόδων του Yποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 25ης Μαρτίου Θεσσαλονίκης, επανειλημμένα αρνείται να χορηγήσει τις βεβαιώσεις ημερών ασφάλισης, βάσει εργοσήμου, για την ανανέωση της άδειας διαμονής τους. Η άρνηση του αυτή έχει έρεισμα σε έγγραφα-οδηγίες που στάλθηκαν προς ολα τα Yποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το 2013, δηλαδή στην υπ' αριθμ.43/11-7-2013 εγκύκλιο και στο υπ' αριθμ.πρωτ. Α21/449/102/17-10-2013 γενικό έγγραφο των Διευθύνσεων ασφάλισης- εσόδων, παροχών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Σύμφωνα με τα έγγραφα αυτά οι διευθυντές και προϊστάμενοι των αρμόδιων τμημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οφείλουν να ερευνούν ελεύθερα όλα τα στοιχεία για την εξακρίβωση του πραγματικού της απασχόλησης και να "αποφαίνονται ελεύθερα και κατά συνείδηση σύμφωνα με το Νόμο και τους Κανονισμούς", σχετικά με το αν η ασφάλιση μέσω εργοσήμου αφορά πραγματική εργασία του προσώπου, "ώστε να περιορίζονται φαινόμενα εικονικής ασφάλισης με σκοπό τη συμπλήρωση προϋποθέσεων για λήψη παροχών".

Όμως ο εν λόγω προϊστάμενος και η διευθύντρια του Yποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 25ης Μαρτίου Θεσσαλονίκης φαίνεται ότι εκ προοιμίου θεωρούν ότι οι μετανάστες που ζητούν τη χορήγηση της βεβαίωσης ημερών ασφάλισης, έχοντας συμπληρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό ενσήμων, δεν προσφέρουν πραγματική εργασία και ότι με δόλιο τρόπο προσπαθούν να ανανεώσουν την άδεια διαμονής τους. Για τον λόγο αυτό, τους υποβάλλουν σε εξαντλητικούς ελέγχους, ζητώντας συνεχώς αποδεικτικά έγγραφα και θέτοντας αβάσιμα και αθεμελίωτα σύμφωνα με τις κείμενες εγκυκλίους του ΙΚΑ γραφειοκρατικά κωλύματα στη χορήγηση της βεβαίωσης. Γιατί ακόμα και στις περιπτώσεις που οι μετανάστες και μετανάστριες προσκομίζουν όλα τα έγγραφα που τους ζητούνται, οι εν λόγω αρμόδιοι αρνούνται τη χορήγηση της βεβαίωσης, ισχυριζόμενοι οτι δεν έχουν πειστεί για το πραγματικό της απασχόλησης.

Έτσι, ενώ ακόμα και η ελληνική κυβέρνηση με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 51738 (ΦΕΚ 2947 τ.Β’/ 2014) αφουγκράστηκε την αγωνία των μεταναστών για την παραμονή τους στη χώρα για εργασία μέσα στην οικονομική κρίση που βιώνουμε με τα ποσοστά ανεργίας να χτυπάνε κόκκινο και μείωσε τα απαιτούμενα ένσημα σε 50 για την παροχή σ’ αυτούς άδειας διαμονής για λόγους εργασίας, έρχονται τα συγκεκριμένα στελέχη του ΙΚΑ να αμφισβητήσουν τον νομοθέτη και την ελληνική πραγματικότητα, αρνούμενοι να θεωρήσουν τα βιβλιάρια υγείας των μεταναστών με τον ανωτέρω αριθμό ενσήμων, ώστε να μπορέσουν να ανανεώσουν την άδεια διαμονής τους.

Η ενέργειά τους μάλιστα αυτή, μολονότι ερείδεται στα παραπάνω έγγραφα εγκυκλίους, έρχεται να δείξει με τον σκληρότερο τρόπο ότι προτεραιότητα του ΙΚΑ σήμερα δεν είναι να ελέγξει την αδήλωτη-άτυπη «μαύρη» εργασία, αλλά αντίθετα επιδίδεται στον έλεγχο του «πραγματικού» της απασχόλησης, προφανώς προκειμένου να στερήσει παροχές σε εργαζόμενους και εργαζόμενες που τις δικαιούνται. Όταν δε, παρατηρεί κανείς τον «υπερβάλλοντα ζήλο» κάποιων αρμόδιων υπαλλήλων ειδικά απέναντι σε μετανάστες και μετανάστριες, δεν μπορεί να μην σκεφθεί ότι αυτός ακριβώς ο υπερβάλλων ζήλος ερείδεται τελικά όχι σε μια τυπολατρική ερμηνεία των εν λόγω οδηγιών-εγκυκλίων, αλλά σε ρατσιστικά ελατήρια και σε διακριτική συμπεριφορά εναντίον των μεταναστών και μεταναστριών που αγωνίζονται να επιβιώσουν σε μια συγκυρία κρίσης, ανεργίας, και επισφαλούς και άτυπης εργασίας. Μόνο που η πλέον πρόσφατη κοινωνική εμπειρία μας καθιστά βέβαιους ότι αυτό που δοκιμάζεται σήμερα στις μειοψηφίες (μετανάστες εργαζόμενους) θα εφαρμοστεί επίσης αύριο και στους ντόπιους εργαζόμενους.

Από τη μεριά μας δηλώνουμε με κάθε τρόπο ότι αυτή η πρακτική του ΙΚΑ θα μας βρει απέναντι διότι αποτελεί μία ακόμα έκφανση αντεργατικής και διακριτικής ταξικής πολιτικής σε βάρος των εργαζομένων, και δη των μεταναστών και μεταναστριών εργαζομένων. Δεν υπάρχει εικονική απασχόληση χωρίς ανεργία, επισφάλεια και άτυπη-μαύρη εργασία και εκμετάλλευση των εργαζομένων. Ούτε ένας εργαζόμενος χωρίς τις παροχές που δικαιούται. Ούτε ένας μετανάστης και μετανάστρια εργαζόμενη χωρίς χαρτιά!!ΟΜΑΔΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

Στέκι Μεταναστών, Ερμού 23, Θεσσαλονίκη