13 Ιουλ 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της Ομάδας Δικηγόρων για την αποχώρηση από τον ΔΣΑ

Print this post
Η “Ομάδα Δικηγόρων για τα Δικαιώματα των Μεταναστών και των Προσφύγων” είναι μια αμιγώς εθελοντική συλλογικότητα δικηγόρων με αντικείμενο τα δικαιώματα των μεταναστών και των προσφύγων. Η Ομάδα συγκροτήθηκε και λειτουργεί από το Φεβρουάριο του 2006 με σκοπό την παροχή έμπρακτης αλληλεγγύης σε μετανάστες και πρόσφυγες. Η Ομάδα έχει θέσει ως στόχους: α) την παροχή νομικής συμβουλευτικής σε μετανάστες/τριες και πρόσφυγες για όλο το φάσμα των ζητημάτων που συνάπτονται με το ισχύον νομικό καθεστώς που ορίζει τη θέση τους, β) την παροχή νομικής συνδρομής σε εξαιρετικές περιπτώσεις και γ) την παρέμβαση στο δημόσιο διάλογο για τα ζητήματα μεταναστών και προσφύγων.

Μέχρι σήμερα η Ομάδα μας στεγαζόταν σε χώρο του Δ.Σ.Α. Με επίκληση όμως την ανάγκη χρησιμοποίησης του εν λόγω χώρου από άλλες δραστηριότητες του Συλλόγου αναγκασθήκαμε να αποχωρήσουμε.
Ήδη από την Δευτέρα 6-7-2009, η “Ομάδα Δικηγόρων για τα Δικαιώματα των Μεταναστών και των Προσφύγων” θα στεγάζεται στον χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου των Λαών της Ανατολής «ΓΕΦΥΡΑ», οδός Σπ. Τρικούπη 21 στα Εξάρχεια. Η παροχή νομικής συμβουλευτικής θα λαμβάνει χώρα πλέον στον παραπάνω χώρο κάθε Δευτέρα και Τετάρτη και ώρες 5-7 μμ. Αντιλαμβανόμαστε τη συνέχεια της δράσης μας ως ελάχιστη ένδειξη αλληλεγγύης σε μια ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, η οποία υφίσταται πολύ συχνότερα από το σύνολο του πληθυσμού αυθαίρετη και δυσμενώς διακριτική μεταχείριση είτε από τη διοίκηση είτε από ιδιώτες και δηλώνουμε ότι θα βρισκόμαστε σταθερά στο πλευρό των προσφύγων και μεταναστών.