11 Ιαν 2011

Ενημέρωση σχετικά με το δικαίωμα προσφυγής σύμφωνα με το ΠΔ 114/2010

Print this post Αγαπητοί συνεργάτες,

Όπως πολλοί από εσάς ήδη γνωρίζετε, αιτούντες άσυλο οι οποίοι έχουν απορριφθεί σε α' βαθμό με βάση τις διατάξεις του ΠΔ 81/2009, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν προσφυγή στα δευτεροβάθμια όργανα του νέου ΠΔ 114/2010 (ΦΕΚ Α' 195/22.11.2010), εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από τη δημοσίευση του ΠΔ (άρθρο 32 παρ. 2 και 3).

Σε συνέχεια αυτού οι αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη εξέδωσαν τη συνημμένη ανακοίνωση σε 14 γλώσσες η οποία έχει διαταχθεί να αναρτηθεί σε όλες τις υπηρεσίες παραλαβής και εξέτασης αιτημάτων ασύλου για την ενημέρωση των αιτούντων, και παράλληλα έχουν διαταχθεί οι υπηρεσίες να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την παραλαβή των προσφυγών. Σε συνέχεια ενημέρωσης του Γραφείου μας ότι από κάποιες αστυνομικές αρχές δεν δίνεται αρ. πρωτ. ή έκθεση εγχειρίσεως ως αποδεικτικό για την κατάθεση της προσφυγής, καθ' ερμηνείαν της παραπάνω διαταγής και με βάση τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, αποδεικτικό παραλαβής της προσφυγής θα πρέπει να χορηγείται σε κάθε περίπτωση.

Σας παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την άμεση ενημέρωση των ενδιαφερομένων αιτούντων άσυλο δεδομένης και της προθεσμίας για την κατάθεση των προσφυγών. Επίσης παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για ζητήματα που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των νέων διατάξεων.

Με εκτίμηση,

Τομέας Προστασίας Προσφύγων
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
http://www.unhcr.gr/

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ: 
Albanian
Bangla
English
Georgian 
Greek
Punjabi
Russian
Ukrainian 
Urdu
Arabic
Afghan 
French
Spanish
Turkish
Farsi