24 Ιαν 2011

ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Print this post
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ»

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες καταγγέλλει την απέλαση του Τ.R. (τα πλήρη στοιχεία του είναι στη διάθεση του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες), Ιρανού αιτούντα άσυλο από το ΤΣΦ Τυχερού στην Τουρκία δυνάμει του Πρωτοκόλλου Επανεισδοχής μεταξύ Ελλάδας- Τουρκίας. Ο Τ.R. πρόσφυγας εντολής της Ύπατης Αρμοστείας για τους πρόσφυγες στο Ιράκ, εισήλθε στην Ελλάδα (περιοχή του Έβρου) στις 29.10.2010. Όπως ο ίδιος μάς δήλωσε, από την αρχή της σύλληψης του ζήτησε προστασία από τις αρχές. Το αίτημα ασύλου του, όμως, δεν καταγράφηκε και εκδόθηκε εις βάρος του απόφαση απέλασης και κράτησης. To Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες με το υπ’ αρ. 497/2010 από 19/11/2010 έγγραφο του παρενέβη για την καταγραφή του αιτήματος ασύλου του. Το αίτημα του καταγράφηκε τελικά στις 25/11/2010 και έκτοτε εκκρεμεί προς εξέταση. Η κράτηση του συνεχίστηκε και παρέμεινε κρατούμενος στο ΤΣΦ Τυχερού σε συνθήκες που συνιστούν απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα του αρ. 3 της ΕΣΔΑ.

Στις 10-1-2011 κατά παράβαση της βασικής αρχής της μη επαναπροώθησης των προσφύγων, όπως αυτή κατοχυρώνεται από τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951, ο ΤR απελάθηκε στην Τουρκία και από εκεί κινδυνεύει να απελαθεί στο Ιράν, όπου διώκεται λόγω των πολιτικών του πεποιθήσεων. Η απέλαση του αιτούντα ΤR στην Τουρκία κατ’ εφαρμογή του Πρωτοκόλλου Επανεισδοχής μεταξύ Ελλάδας Τουρκίας, αλλά και η γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στην συνοριακή περιοχή του Έβρου, δηλαδή η αδυναμία πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου, η έλλειψη στοιχειωδών εγγυήσεων κατά τη διαδικασία έκδοσης αποφάσεων απέλασης και κράτησης, αλλά και κατά τη διαδικασία της εφαρμογής του Πρωτοκόλλου Επανεισδοχής μεταξύ Ελλάδας -Τουρκίας, η αυθαίρετη συνέχιση της κράτησης των αιτούντων άσυλο στην περιοχή του Έβρου (περιπτώσεις κράτησης αιτούντων άσυλο στο ΤΣΦ Σουφλίου ακόμη και πέρα των 5 μηνών), η κράτηση τους σε απαράδεκτες συνθήκες ακόμη και σε μεικτή κράτηση (γυναίκες, άνδρες, παιδιά) χωρίς δυνατότητα προαυλισμού και επικοινωνίας με τον έξω κόσμο, η έλλειψη δυνατότητας των κρατουμένων να προσφύγουν δικαστικώς κατά της απέλασης και κράτησης, η συστηματική καταγραφή των ασυνόδευτων ανηλίκων ως ενηλίκων, αποδεικνύουν για άλλη μια φορά την παντελή έλλειψη συστήματος προστασίας για τους πρόσφυγες.

Δυστυχώς στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε σήμερα και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κρίνοντας ότι η επιστροφή Αφγανού αιτούντος άσυλο στην Ελλάδα συνιστά παραβίαση του αρ. 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου περί απαγόρευσης βασανιστηρίων ή απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης τόσο λόγω των συνθηκών κράτησης όσο και των συνθηκών διαβίωσης του αιτούντος στην Ελλάδα καθώς και παραβίαση του αρ. 13 της Σύμβασης εξαιτίας των πλημμελειών της διαδικασίας ασύλου και του κινδύνου απέλασης του στο Αφγανιστάν χωρίς την προηγούμενη σοβαρή εξέταση του αιτήματος ασύλου του και την πρόσβαση του σε αποτελεσματική προσφυγή.

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011
Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
Δελτίο Τύπου